دعوت از منتقدان قراردادهای جدید نفتی؛ دولت IPC را به نقد گذاشت

دفتر هیات دولت از صاحب‌نظران، متخصصان و استادان دانشگاه ها دعوت کرد که دیدگاه ها و نقدهای فنی و حقوقی خود را درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در اختیار این دفتر قرار دهند.

هیئت وزیران در تاریخ هشتم مهرماه ١٣٩۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (٣) بند (ت) مواد (٣ و ٧) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٣٩١، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد.

این مصوبه ١١ صفحه ای در قالب ١١ ماده، به تشریح شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز می پردازد.

دفتر هیئت دولت با سپاس و قدردانی از همه صاحبنظران منتقدی که تاکنون دیدگاه های خود را درباره این مصوبه هیئت دولت، به شکلهای مختلف در فضای رسانه ای کشور مطرح کرده اند، دعوت کرد که دیدگاه های تفصیلی خود را برای بررسی، جمع بندی و انتقال به هیئت دولت به صورت کتبی و تا تاریخ پنجم بهمن ماه از طریق پست الکترونیک به نشانی gov.office@iripo.ir ارسال کنند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.