حافظی: نیازی به افزایش بودجه شهرداری تهران در سال ۹۵ نیست

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: با توجه به کیفیت کنونی ارائه خدمات توسط شهرداری تهران، اگر لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۵ حتی ۱۰ درصد از بودجه مصوب سال ۹۴ کمتر باشد بازهم شهر تهران قابل اداره است.

رحمت اله حافظی روز سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر تهران، بعد از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۵ به شورای شهر تهران با قدردانی از ارائه به موقع لایحه بودجه به شورا افزود: در سال جاری تنها ۱۸ کیلومتر مترو ساخته شده در حالی که در گزارش ارائه شده از عملکرد ۲۰ ماهه شهرداری تهران اعلام شد که ۱۷۳ کیلومتر مترو ساخته شده است که این آمار صحیح نیست.
وی با بیان اینکه بر اساس اعلام مسئولان مترو ساخت و توسعه هر کیلومتر مترو همراه با ایستگاه و واگن، به دو هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد گفت: بر اساس گزارش ارائه شده از عملکرد ۲۰ ماهه شهرداری تهران، هزینه ساخت هر کیلومتر دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است. با توجه به اینکه برای هر سال ۳۰ کیلومتر مترو در دستور کار است، از این رو مابه التفاوت این دو گزارش انحرافی معادل ۱۲هزار میلیارد ریال خواهد داشت.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچین تصریح کرد: در حوزه مواد مصرفی با اعمال مدیریت، شهرداری تهران هزینه مواد مصرفی را به ۵۰۰ میلیارد ریال کاهش داده و به صرفه جویی چهارهزار میلیارد ریال دست یافته است این بدین معناست که شهرداری تهران در سال گذشته، حدود چهاهزار میلیارد ریالریخت و پاش و هزینه غیرضرور داشته است.
حافظی در پایان بر ارائه لایجه بودجه سال ۹۵ در قال برنامه اکسل تاکید کرد و گفت: اگر شهرداری تهران لایحه بودجه را در قالب برنامه اکسل در اختیار شورا قرار ندهد، تیم ۱۵ نفره دانشجویی برای این کار بسج شده است تا سه روز آینده بودجه را در قالب برنامه اکسل به شورای شهر تحویل خواهند داد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.