میشل عون: ایران انتخاب رئیس جمهور را حق لبنانی ها می داند

ژنرال « میشل عون» رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح در پارلمان لبنان که شنبه شب گذشته « سمیر جعجع» رئیس حزب « نیروهای لبنانی» حمایت خود را از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد، تاکید کرد که با سمیر جعجع قرار و مدار سری و پشت پرده ندارد.

ژنرال عون شامگاه سه شنبه در گفت وگو با شبکه (OTV) ارگان حزب جریان آزاد ملی، گفت که « سلیمان فرنجیه » رئیس حزب جریان المرده را مانند « فرزند» خود می داند ، دوستش دارد و همچنان با او در تماس است و حتی « جبران باسیل » وزیر خارجه و رئیس حزب جریان آزاد ملی ( داماد ژنرال) فرنجیه را در جریان حمایت جعجع از نامزدی او قبل از اعلام قرار داده است.
رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح تاکید کرد که دیدار اخیر او با سلیمان فرنجیه آرام بود و این که گفته می شود، « دیداری توفانی» صحت ندارد و دوست دارم روابطم با او گرم و طبیعی باقی بماند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که اقدام جعجع ، پاسخی به ابتکارعمل سعدالحریری رئیس حزب جریان المستقبل در معرفی غیررسمی سلیمان فرنجیه به عنوان نامزد این حزب و بخشی از گروه ۱۴ مارس در انتخابات ریاست جمهوری لبنان نیست.
ژنرال عون با بیان این که« در موضع حزب الهخ هیچ غباری وجود ندارد و از قبل از نامزدی من در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده است»، گفت که برای تحقق تفاهم فی مابین تلاش می کنیم و همپیمانان خود را قبل از ملاقات با جعجع از افکار اصلی خود مطلع کرده ایم.
رئیس فراکسیون تغییر واصلاح افزود: روابط من با جعجع باید مثبت و با ثبات باشد و هر مشکلی که وجود دارد ، شخصی نیست و انتظار دارم که روابط بین ما و حزب « نیروهای لبنانی» صریح و سازنده باشد.
وی به مذاکرات خود با سمیر جعجع در طول ماه های گذشته برای یافتن با گزینه سومی جهت معرفی او به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری لبنان اشاره کرد و گفت که « چنین گزینه ای را که دارای ویژگی های مناسب باشد، پیدا نکردیم».
رئیس جمهوری لبنان فقط از بین مسیحیان مارونی لبنان انتخاب می شود.
ژنرال عون گفت که در روزهای آینده با همه گروه های و شخصیت های لبنانی تماس می گیرد و از جمله با « ولید جنبلاط» رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی خواه زیرا معتقد است که جنبلاط دارای پیشنهادهای مثبتی است.
وی در پاسخ به سئوالی گفت: با ایران در باره پرونده انتخابات ریاست جمهوری لبنان صحبت نکرده ام زیرا فرانسوی ها هم به ما گفتند که ایران معتقد است لبنانی ها باید رئیس جمهوری کشورشان را انتخاب کنند.
رئیس فراکسیون تغییر واصلاح درعین حال افزود: با کشورهای دوست هماهنگی خواهیم کرد اما تسلیم تصمیم های آنها نخواهیم شد.
ژنرال عون با استقبال از بیانیه فراکسیون جریان المستقبل در پارلمان لبنان، گفت که ما هم معتقدیم حرف آخر در باره انتخاب رئیس جمهوری را نمایندگان پارلمان لبنان می زنند وباید منتظر تشکیل جلسه آینده پارلمان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماند.
وی تاکید کرد: سعدالحریری رئیس حزب جریان المستقبل تاکنون به طور صریح مشخص نکرده است که از کدام نامزد در انتخابات ریاست جمهوری لبنان حمایت می کند.
رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح با بیان این که « توافق طائف( توافی که در طائف عربستان امضا و به جنگ داخلی لبنان پایان داد) را رد نمی کنم اما خواستار اصلاحات در آن هستم.
ژنرال عون به ملاقات جبران باسیل و الیاس بوصعب وزیران خارجه و آموزش عالی و پروش لبنان با « نبیه بری» رئیس مجلس و رئیس جنبش امل اشاره کرد و گفت که هنوز در جریان مذاکرات آنان قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: حمایت جعجع از نامزدی من با استقبال سیاسی و مردمی مواجه شده و حتی کاردینال« بشاره راعی» رهبر مسیحیان مارونی لبنان خرسند است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.