گزارش سی ان ان از آزمایشگاه های نظارتی پادمان ها در وین

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت: ایران با اجرای برجام وارد مرحله جدیدی شده است.

نیک رابرتسون گزارشگر سی ان ان در گزارشی از محل آزمایشگاه های نظارتی پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی واقع در وین گفت: مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین تایید می کند که ایران به تعهداتش در قبال برجام پایبند بوده است و با اجرای برجام ایران اکنون وارد مرحله جدیدی شده است.
گزارشگر سی ان ان افزود: این مرحله جدید به بازرسان آژانس در تهران اجازه می دهد تا بر پایبندی ایران به ادامه تعهداتش نظارت کنند. بدین منظور آنها مجموعه گسترده ای از تجهیزات و دستگاه ها را به خدمت خواهند گرفت که در این آزمایشگاه ها طراحی و ساخته شده است.
این آزمایشگاه ها زیر مقر آژانس در وین قرار دارند. این آزمایشگاه ها تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارند. هیچ فردی اجازه تصویر برداری از داخل این آزمایشگاه ها را ندارد. داخل این آزمایشگاه ها انبوهی از تجهیزات نظارت و آشکارساز وجود دارد. در این آزمایشگاه ها ابزارهایی از قبیل دوربین های تصویربرداری خاص یا تجهیزات آشکارساز میزان غنی سازی اورانیوم طراحی، ساخته و آزمایش شده اند.
ایران موافقت کرده است که اورانیوم را تا ۳/۶۷ درصد غنی سازی کند و بیش از ۳۰۰ کیلوگرم انباشت نکند.
در این آزمایشگاه ها تعداد زیادی از دوربین های نظارتی در حال آزمایش هستند که قرار است در تاسیسات هسته ای ایران نصب و راه اندازی شوند. این دوربین ها قادرند از راه دور کنترل شوند و به طور شبانه روزی و به مدت چند ماه تصاویر را ضبط و ذخیره کنند و درون آنها مدارهای خاص و پیشرفته ای کار گذاشته شده است تا ا گر کسی بخواهد آنها را دستکاری کند یا از کار بیندازد، تصاویر ضبط شده را به شکل خودکار حذف کنند.
ایران همچنین تعهد کرده است که مرکز هسته ای فردو را به یک مرکز فناوری و فیزیک هسته ای تغییر کاربری بدهد.
کارشناسانی که این تجهیزات را ساخته اند، دارای چندین دهه تجربه کاری هستند. این کارشناسان که زمانی بر برنامه تسلیحات کشتار جمعی عراق نظارت داشتند، با استفاده از تجربیات خود تاکتیک های جدیدی برای دسترسی های اضافی و راستی آزمایی یاد گرفته اند بلکه اجازه دارند از هر جایی که مشکوک به وجود فعالیت های هسته ای مخفیانه است، بازرسی کنند.
اگر آژانس درباره مواد و فعالیت های هسته ای مخفی و مغایر با برجام در هر مکان اعلام نشده نگرانی هایی داشته باشد، می تواند علت نگرانی خود را به اطلاع ایران برساند و از ایران در این باره توضیح بخواهد.
بدین منظور در این آزمایشگاه ها، راه حل ها و تجهیزاتی در نظر گرفته شده است. همه تجهیزاتی که در این آزمایشگاه ها دیده می شود، تنها بخش اندکی از زرادخانه تجهیزات نظارتی آژانس به شمار می رود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.