رییس ستاد انتخابات کشور: ابهامات دستگاه اخذ رای الکترونیکی رفع شد/ منتظر نظر شورای نگهبان هستیم

رییس ستاد انتخابات کشور از رفع کلیه ابهامات دستگاه اخذ رای الکترونیکی توسط مراجع مورد توافق شورای نگهبان و وزارت کشور خبر داد و گفت: منتظر نظر شورای نگهبان برای تعیین تعداد شعب اخذ رای الکترونیکی هستیم.

محمد حسین مقیمی افزود: براساس آخرین توافق انجام شده بین شورای نگهبان و وزارت کشور بنا شد سه مرجع، سامانه الکترونیکی اخذ رأی را بررسی و اظهار نظر کنند.
وی ادامه داد: این سه مرجع سامانه الکترونیکی را از نظر مسائل امنیتی و ایمنی و کیفیت بررسی کردند و نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند.
رییس ستاد انتخابات کشورتاکیدکرد: کلیه ابهامات رفع و توصیه های این مراجع لحاظ شد و علاوه بر آن کلیه تمهیدات آموزشی پیش بینی شده است.
مقیمی گفت: بر همین اساس وزارت کشور آمادگی خود را به شورای نگهبان اعلام کرده است و برای مشخص کردن حوزه ها جهت الکترونیکی شدن انتخابات در انتظار نظر آن شورا است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.