کاندیداها در تبلیغات و بیان توانمندی های خود قانون را رعایت کنند

استاندار زنجان گفت: کاندیداها در تبلیغات و بیان توانمندی های خود در چارچوب قانون عمل کنند.

جمشید انصاری در جمع خبرنگاران به رصد فضای انتخاباتی در این استان اشاره کرد و افزود: داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید از اظهار نظرهایی که مطابق با واقعیت موجود نبوده و مبنایی ندارند خودداری کنند.
وی ادامه داد: چنین اظهاراتی نوعی توهین به مردم و شعور آن ها تلقی می شود.
انصاری تاکید کرد: عده ای در برخی اظهار نظرها عملکرد ۳۷ ساله نظام را زیر سوال می برند حال آنکه در دولت های مختلفی که بر سر کار آمده اند خدمات و دستاوردهای قابل توجهی از سوی همه آن ها انجام شده است.
وی افزود: کسانی که فکر می کنند با زیر سوال بردن این دستاوردها می توانند رأی جمع کنند در اشتباه هستند.
انصاری ادامه داد: ممکن است تعدادی از داوطلبان از روی بی اطلاعی اظهاراتی را مطرح کنند ولی مردم ما بسیار هوشمند و مطلع هستند.
وی افزود: با وجود گسترش فضای مجازی و توسعه رسانه ها دیگر کسی نگران اظهار نظرهای خلاف واقع نیست و افرادی که در صدد هستند با سیاه نمایی موقعیتی برای خودشان ایجاد کنند راه به جایی نخواهند برد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.