گزارش حمله به سفارت عربستان آماده ارائه به رهبرمعظم انقلاب است

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشورگفت: گزارش حمله به سفارت عربستان دو روز گذشته تقدیم رییس جمهوری شد و در حال حاضر این گزارش آماده است تا خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال کنیم.

حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشورافزود: در خصوص ماجرای حمله به سفارت عربستان، رییس جمهوری مسئولیت بررسی را به وزیر کشور دادند که در این راستا هیاتی تشکیل و تمام ابعاد و زوایای این قضیه روشن شد.
وی با بیان اینکه همه ابعاد قضیه حمله به سفارت عربستان برای ما روشن شده است، گفت:خیلی از فعالیت ها در گوشه و کنار کشور انجام می شود که اساسا نمی دانیم این مسیر به کجا می رود.
ذوالفقاری افزود: به تعبیری که در برخی مراجع رسمی اعلام کردیم نوعی از فرقه گرایی یا فرقه سازی را شاهد هستیم که باید حواسمان به این موضوع باشد.
وی ادامه داد: افرادی که این کار را کردند سازماندهی شده اند و بیش از ۱۰ سال در کرج و تهران فعالیت دارند که محور فعالیت آنان امور خیریه و کارها و فعالیت های مذهبی است که دانسته و یا ندانسته نیز از سوی مسئولین تحت عنوان مسائل مذهبی و هیاتی به آنان کمک شده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: البته سازمان ها ، دستگاه ها و نهادهای سازمانی این ها را سازماندهی نکرده و همچنین افرادی تحت عنوان پایگاه بسیج این کار را نکرده اند.
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیت داخلی در دو سال گذشته گفت: در ارتباط با جرائم عمومی اگر به درستی به آن توجه کنیم می بینیم که اگر مشکلات داخلی اعم از اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشتیم، شاید روی میز مذاکره مستقیما تاثیر می گذاشت.
وی افزود: بر اساس بررسی روند جرائم مثل سرقت در ۱۰ سال گذشته مشاهده کردیم که میانگین رشد سرقت حدود ۳۲ درصد در سال بوده است و رابطه مستقیمی بین این جرم و شیب تورم وجود دارد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: سال گذشته روند جرایم حدود دو تا سه درصد بود و امسال نیز سه تا ۳.۵ رشد جرایم را داشته ایم.
وی ادامه داد: یکی از افتخارات این است که با تدبیر، حدود ۵ هزار تجمع صنفی و غیرصنفی در طول سال جاری مدیریت شد که اگر مدیریت نمی شد هر کدام از تجمعات ظرفیت امنیتی شدن را داشت.
ذوالفقاری افزود: در ارتباط با مسائل امنیتی پیرامون نیز شاید نتوانیم برخی موضوعات که بنا بود اتفاقاتی در کشور بیفتد را با صراحت بیان کنیم اما چند مرحله تصمیم جدی در آن سوی مرزها در این زمینه وجود داشت.
وی ادامه داد: در طول دو سال گذشته وضعیت اشراف اطلاعاتی کم نظیر بود و به لحاظ اقدامات اطلاعاتی اینطور بود که از زمانی که نطفه یک اقدام تروریستی در آن سوی مرزها بسته می شد همکاران اطلاعاتی گام به گام کنترل و رصد داشتند و خوشبختانه هیچکدام از آن برنامه ریزی آن سوی مرزها در داخل کشور رخ نداد.
وی اضافه کرد: مکان هایی را مشخص و شناسایی کرده بودند و بنا داشتند هیمنه کشور را در یکی دو سال گذشته بشکنند اما موفق نشدند

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.