ایران و چین به توافقی گسترده در روابط دوجانبه دست یافتند

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در پایان سفر رسمی دو روزه شی جین پینگ رییس جمهوری چین به تهران اعلام کردند که با دستیابی به توافقی گسترده در تمامی حوزه های روابط دوجانبه و مسایل منطقه ای و بین المللی، روابطی مبتنی بر «مشارکت جامع راهبردی» بنا کرده اند.

بیانیه مشترک مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در ۲۰ ماده منتشر شد که در این بیانیه نقشه راه گسترش و تعمیق همکاری های مشترک تهران – پکن در حوزه های مختلف مشخص شده است.
در بیانیه مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین آمده است
: بیانیه مشترک مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» در قالب ۲۰ ماده، نقشه راه گسترش و تعمیق همکاریهای مشترک تهران – پکن را در حوزه های «سیاسی»،« همکاری اجرایی»، «انسانی و فرهنگی»، «قضایی، امنیتی – دفاعی» و «منطقه ای و بین المللی مشخص کرده است.
این بیانیه مشترک ظهر شنبه و در پایان سفر رسمی رییس جمهوری چین به تهران به طور همزمان در پایتخت های دو کشور منتشر شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.