افتتاح یازدهمین نشست کمیته عمومی اتحادیه بین المجالس اسلامی در بغداد

یازدهمین نشست کمیته عمومی اتحادیه بین المجالس اسلامی در بغداد افتتاح شد.

به گزارش شبکه تلویزیونی العراقیه، امروز یازدهمین نشست کمیته عمومی اتحادیه بین المجالس اسلامی در بغداد افتتاح شد. دکتر سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق ریاست این نشست را، که با حضور هیئت های عربی شرکت کننده در کنفرانس بین المجالس اسلامی برگزار شد، برعهده داشت. در این نشست، دستور کار کنفرانس که مشتمل بر انتخاب معاونان رئیس اتحادیه بود تصویب شد و سپس ابراهیم بحر العلوم از عراق به عنوان دبیر(گزارشگر کمیته)، نماینده پاکستان به عنوان معاون آسیایی و نماینده ساحل عاج به عنوان معاون آفریقایی رئیس اتحادیه انتخاب شدند.
سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق تاکید کرد، عراق در یازدهمین دوره اتحادیه بین المجالس اسلامی بیش از هر زمان دیگری فعال خواهد بود. وی افزود، با تغییر شرایط زمانی و مکانی، عملکرد این اتحادیه متنوع تر و خلاقانه تر خواهد بود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.