مقام مصری: ترکیه دست از دخالت در امور داخلی ما بردارد

سخنگوی وزارت خارجه مصر خطاب به مقام های ترکیه ای گفت : شما به جای دخالت در امور داخلی ما بهتر است حقوق شهروندی مردم خود را رعایت کنید و دست از دخالت در امور دیگر کشورها بردارید .

به گزارش پایگاه خبری جریدتی مصر ، احمد ابوزید افزود : سخنان ابراهیم گلین سخنگوی رسمی وزارت خارجه ترکیه در مورد روابط قاهره – آنکارا و همچنین سخنان او در خصوص کودتای نظامی در مصر سخنانی بی ربط است و هیچ تاثیری در داخل کشور ما ندارد زیرا مصر در حال حاضر با گام های استوار به سوی توسعه و رفاه و آسایش مردم و عمل به خواسته های آنان حرکت می کند.
وی در ادامه از مقام های ترکیه ای خواست، دست از دخالت در امور مصر و انکار واقعیت های این کشور بردارند و به جای آن مانع نقض حقوق شهروندان خود در داخل شوند .
سخنگوی وزارت امور خارجه مصر افزود : مقام های ترکیه ای به جای چنین سخنانی باید به فکر شهروندان خود و حقوق آنان باشند و اجازه دهند دانشگاهیان ترکیه و همچنین اقلیت های این کشور که به حاشیه رانده شده اند ، به حقوق خود دست یابند .
تنش ها میان ترکیه و مصر به دنبال برکناری محمد مرسی رییس جمهوری اخوانی سابق مصر از قدرت و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری کنونی همواره وجود داشته است. آنکارا که یکی از حامیان رئیس جمهور سابق مصر بوده ، همواره از مواضع قاهره انتقاد داشته است .
مقام های ترکیه ای ، عبدالفتاح السیسی را به کودتای نظامی ضد محمد مرسی متهم می کنند و این در حالی است که مقام های مصری این سخنان مقام های ترک را دخالت در امور داخلی خود دانسته و تاکید می کنند که برکناری مرسی در چارچوب تصحیح مسیر انقلاب مردم مصر و توسط خود مردم این کشور صورت گرفته است .

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.