اشتاین مایر خواستار حضور افراطیون در گفتگوهای سوریه شد

وزیر امورخارجه آلمان در گفتگویی خواستار حضور و مشارکت معارضین افراطی سوری در گفتگوهای سوریه شد.

« فرانک – والتر اشتاین مایر» وزیر امور خاجه آلمان در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه اظهار داشت: حدود پنج سال از درگیری های داخلی در سوریه می گذرد و هنوز راه حلی برای اتمام این مناقشات پیدا رنشده است.
وی در ادامه افزود: در مسیر روند گفتگوهای صلح سوریه باید به بررسی شرکت کنندگان و طرف های گفتگو توجه داشت. به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده تا اسلامگرایان هم با حضور در روند گفتگوهای صلح سوریه شرکت کنند.
اشتاین مایر همچنین گفت: برلین در این خصوص موضع واضح و روشنی دارد.
وزیر امورخارجه آلمان با اشاره به موضع روسیه در این زمینه اظهار داشت: روسیه بر خلاف ما مخالف حضور گروه های جیش الاسلام و احرارالشام در روند گفتگوهای حل بحران سوریه در ژنو است.
شمار زیادی از دیپلماتها با حضور در ژنو از روز دوشنبه به بررسی راهکارهای لازم در خصوص حل بحران سوریه خواهند پرداخت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.