استاد دانشگاه زنجان به عنوان دانشمند برتر جهان معرفی شد

استاد تمام دانشگاه زنجان از سوی پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز ISI – ESL بعنوان دانشمند و نخبه علمی جهان معرفی شد.

مدیر روابط دانشگاه زنجان با اعلام این خبر افزود: این پایگاه اطلاعاتی بر اساس فعالیت ۱۰ سال گذشته پژوهشگران به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد و هر دو ماه یک بار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شوند.
وی ادامه داد: معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای انجام شده به تولیدات علمی آنان در رشته و حوزه های موضوعی ۲۲ گانه است.
براساس این گزارش استاد تمام دانشگاه زنجان در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان از سوی پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز ISI-ESI)) معرفی شده است.
بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های موضوعی مختلف انتخاب و به عنوان نخبگان برتر در نظر گرفته می شوند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: از همین رو مطابق با داده های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز، پرفسور علی رمضانی استاد تمام گروه شیمی دانشگاه زنجان در زمره یک درصد دانشمندان و نخبگان علمی برتر جهان قرار گرفته است .
سپهری اظهارکرد: رمضانی در سال ۲۰۰۸ به سبب تلاش­های ارزشمند پژوهشی از سوی کمیته علوم و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان دانشمند برگزیده کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی انتخاب و معرفی شد.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۲ به سبب تلاش­های ارزشمند پژوهشی از سوی موسسه بین ­المللی ISI به عنوان دانشمند بین ­المللی ISI معرفی شد و همچنین در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نیز در فهرست یک درصد برترین دانشمندان بین­ المللی ISI و نخبگان جهان قرار گرفت.
مدیر روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: علی رمضانی در سال ۱۳۹۰ به عنوان عضو هیات تحریریه مجله بین ­المللی ISI Phosphorus, Sulfur and Silicon پذیرفته و در دی ۱۳۹۲ از سوی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان دانشمند پر استناد کشور معرفی شد.
سپهری خاطرنشان کرد: این استاد دانشگاه در دی ۱۳۹۲ از سوی انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته کشور در شاخه شیمی آلی معرفی و در همین سال نیز به عنوان عضو هیات تحریریه مجله بین­ المللی Nanochemistry Research پذیرفته شد. 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.