اعتراض اینستاگرامی نویسنده «خندوانه» به عملکرد افسران راهنمایی و رانندگی

سجاد افشاریان کمدین و نویسنده‌ی برنامه «خندوانه» با انتشار مطلبی از عملکرد افسران راهنمایی و رانندگی شهر تهران انتقاد کرد.

سجاد افشاریان، عضو اتاق فکر برنامه خندوانه با انتشار تصویری از چهارراه قائم مقام فراهانی و چراغ راهنمایی معیوب آن، از عملکرد افسران راهنمایی و رانندگی انتقاد کرد و نوشت: «آقایان محترم راهنمایى و رانندگى که در همه صحنه‌هاى محسوس و نامحسوس قبض جریمه به دست ایستاده‌اید، با امروز یک ماه است که چراغ راهنمایى خیابان ما، چهارراه قائم‌مقام فراهانى تخت طاووس، سوخته و براى هیچ‌کس مهم نیست که چه افتضاحى به بار مى‌آید؛ در منطقه‌اى که دو بیمارستان جم و تهران کلینیک وجود دارد.»
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.