کلیات برنامه ششم توسعه و بودجه تصویب شد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ و مواد مرتبط با مسائل قضایی در این کمیسیون خبر داد.

محمد علی اسفنانی عصر امروز درباره جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: با حضور معاونان قوه قضاییه موادی از لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که مربوط به مسائل قضایی و حقوقی بود بررسی و کلیات این لوایح مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

وی ادامه داد: لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان، لایحه معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین، لایحه تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان، لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس و لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس نیز در جلسه کمیسیون بررسی و جزئیات آن ها تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی افزود: لوایح مذکور برای تصویب نهایی در نوبت صحن قرار خواهند گرفت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.