رفع تبعیض جنسیتی ۲۸ تریلیون دلار به اقتصاد جهان سود می رساند

تارنمای موسسه جهانی مک کینزی و شرکا نوشت، اگر تبعیض جنسیتی به یک باره از جهان محو شود، ۲۸ تریلیون دلار یعنی ۱.۵ برابر حجم فعلی اقتصاد آمریکا به سود اقتصاد جهانی خواهد شد.

دولتهای جهان با این درآمد اضافه، دیگر بدهی ای نخواهند داشت. هم اکنون مجموع بدهی دولتها ۲۵ تریلیون دلار است.
پژوهشگران در پژوهش این موسسه آمریکایی مشاور مدیریت، به عواملی مانند فرصتهای شغلی، پست های مدیریتی و دستمزدها در تاثیر نقش برابر زنان در اقتصاد جهانی توجه کرده اند. 
مجمع جهانی اقتصاد برآورد می کند که زنان تا ۱۱۸ سال دیگر در عرصه جهانی درآمدی برابر مردان نخواهند داشت، با این حال اگر دولت ها سعی کنند تا دست کم در منطقه خود کشوری را که کمترین نابرابری جنسیتی دارد الگو قرار دهند، باز هم سود بالایی نصیب خواهد شد. گزارش موسسه مک کینزی برآورد کرده است که در این صورت ۱۲ تریلیون دلار یعنی معادل اقتصاد چین به سود اقتصاد جهانی خواهد شد.
این گزارش در اجلاس داووس ۲۰۱۶ نیز منتشر شد ولی در مجمع جهانی اقتصاد نیز حضور زنان کمتر از مردان و کمتر از ۲۰ درصد شرکت کنندگان بود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.