مسلمانان آمریکایی بیش از بقیه شهروندان مخالف خشونت هستند

با وجود اظهارات ضد اسلامی دونالد ترامپ این حقیقت وجود دارد که مسلمانان آمریکایی نه تنها در جامعه این کشور ادغام شده‌اند بلکه بیشتر از خود آمریکایی‌ها مخالف خشونت هستند و صبر بیشتری هم دارند.

براساس نظرسنجی موسسه پیو در سال ۲۰۱۱ مشخص شد که مسلمانان همچون سایر آمریکایی‌های مذهبی هستند و مذهب هم برای مسلمانان و هم برای مسیحیان این کشور به صورت مساوی مهم است، مسیحیان و مسلمانان به نسبت مساوی در مراسم مذهبی حضور دارند و ۶۴ درصد از مسیحیان و مسلمانان آمریکا نیز اعلام کردند که فکر می‌کنند مذاهب مختلف می‌تواند به رستگاری منجر شوند.

در این نظرسنجی همچنین مشخص شد که ۹۳ درصد از مسلمانان آمریکایی دوستان غیر مسلمان برمی‌گزینند. همچنین ۹۲ درصد از مسلمانان آمریکا و ۹۸ درصد از مسیحیان این کشور هم اعلام کردند که مخالف کار همسران خود در خارج از منزل نیستند.

موسسه نظرسنجی Pew همچنین مشخص کرد که ۶۲ درصد از مسلمانان اعلام کردند با ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان موافقند و ۱۱ درصد هم اعلام کردند که این امر بستگی به شرایط دارد. این درحالیست که در نظرسنجی ۲۰۱۴ همین موسسه مشخص شد که ۷۷ درصد از مسیحیان اوانگلیکن آمریکا اعلام کردند، از بابت این‌چنین ازدواج‌هایی ناخرسند هستند.

همچنین در این نظرسنجی مشخص شد که مسلمانان آمریکا از نظر سیاسی بیشتر میانه‌رو هستند (۳۸ درصد میانه‌رو، ۲۷ درصد لیبرال و ۲۵ درصد محافظه کار)

اگرچه نظرسنجی‌های درستی درباره رویکرد مسلمانان آمریکا درباره قوانین شریعت وجود ندارد، اما امتیاز مسلمانان آمریکا بالاتر از پیروان دیگر مذاهب در شاخص شکیبایی مذهبی در موسسه گالوپ است. این شاخص افراد را به سه گروه «منزوی»، «صبور» و «متحد» طبقه‌بندی می‌کند. در نظرسنجی‌های اخیر موسسه نظرسنجی سیاست عمومی مشخص شد که بسیاری از جمهوری‌خواهان در ایالات آیوا، کارولینای شمالی و نیوهمشایر بر این باورند که اسلام باید منع شود.

در نظرسنجی ۲۰۱۰ گالوپ این سوال مطرح شد که آیا هدف قرار دادن و کشتار غیرنظامیان توسط ارتش را می‌توان توجیه کرد یا خیر و تنها مسلمانان بودند که با این مساله مخالفت کردند؛ پروتستان‌ها، یهودیان و کاتولیک‌ها با این مساله موافقت کردند. مسلمانان آمریکا همچنین مخالفت خود را درباره هدف قرار گرفتن و کشتار گروه‌های مذهبی توسط اشخاص یا گروه‌های کوچکتر اعلام کردند. یهودیان، پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها از حمله علیه غیرنظامیان حمایت کردند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.