خودنمایی خارق‌العاده خوشه ستاره‌ای پرنور/عکس روز ناسا

عکس روز ناسا به تصویری خارق‌العاده از یک خوشه ستاره‌ای بزرگ و پرنور اختصاص پیدا کرده است.

عکس روز ناسا به تصویری خارق‌العاده از یک خوشه ستاره‌ای بزرگ و پرنور اختصاص پیدا کرده است.
خوشه‌ ستاره‌ای R۱۳۶ در مرکز «سحابی رتیل قرار گرفته است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.