امروز، اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات خبرگان رهبری به وزارت کشور اعلام می شود

شورای نگهبان امروز دوشنبه با پایان یافتن مهلت ۳۰ روزه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظر خود را درباره صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام می کند.

شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۶ دی تا ۵ بهمن فرصت ۳۰ روزه ای داشت که امروز این فرصت به پایان می رسد.
طبق ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره های آن، شورای نگهبان ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان هر استان رسـیدگی لازم معمول و نظر خود را به وسیله هیأت نظارت مرکزی به وزارت کشور اعلام می دارد . 
بر این اساس، وزارت کشور موظف است رأسا یا از طریق فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه نظریـه فقهای شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت داوطلب را ظرف دو روز به وی ابلاغ کند. 
همچنین داوطلبانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است، می توانند ظـرف سـه روز از تاریخ اعلام نتیجه بررسی صلاحیت، از فقهای شورای نگهبان تقاضای رسیدگی مجدد کنند . 
از این رو، روزهای پنچ شنبه، جمعه و شنبه داوطلبانی که رد صلاحیت شده اند و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است فرصت دارند تا اعتراض خود را به واحد دریافت شکایات شورای نگهبان اعلام کنند. 
گفته می شود برای دریافت اعتراضات داوطلبان پنجمین دوره خبرگان رهبری همانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، ورزشگاه تختی برای داوطلبان استان تهران در نظر گرفته شده است.
تقاضای رسیده ظرف ۱۰ روز از پایان مهلت دریافت آن توسـط فقهـای شـورای نگهبـان مورد رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه کتبا به وزارت کشور اعلام خواهد شد .

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.