شورای عالی خانهٔ موسیقی استعفای حسین علیزاده را پذیرفت

شورای عالی خانه موسیقی، استعفای حسین علیزاده را از سمت دبیری و سخنگویی این شورا پذیرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی خانهٔ موسیقی، در نخستین جلسه که ۲۶ دی ماه تشکیل شد، انتخابات دورهٔ جدید و استعفای حسین علیزاده از موسیقیدانان کشور از سمت دبیری و سخنگویی شورای عالی خانه موسیقی، که در رسانه ها منعکس شده بود، بحث و بررسی شد.
در این جلسه، اعضای شورا با پذیرش استعفای حسین علیزاده، از دبیری و سخنگویی شورای عالی خانهٔ موسیقی موافقت کردند.
انتخابات کانون های خانهٔ موسیقی، رعایت قانون کپی رایت، ممنوع الفعالیت بودن هنرمندان، ممنوعیت اجرای بانوان در شهرستان ها و مشکل های ارکسترها، از دیگر موضوعاتی بود که در سومین نشست شورای عالی خانهٔ موسیقی بررسی شد.
در جلسه های پی در پی این شورا، که با حضور محمدرضا شجریان، مصطفی کمال پورتراب، داوود گنجه یی، فرهاد فخرالدینی، هوشنگ کامکار، محمد سریر و حمیدرضا نوربخش تشکیل شد، موضوع عای گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامهٔ این جلسه ها، سی ام دی ماه نیز شورای عالی مقرر کرد کارگروهی متشکل از نمایندگان شورای عالی، نمایندگان هیئت مدیره و چند نفر از شورای مشورتی و همچنین چند نفر از هنرمندان فعال در عرصهٔ موسیقی تشکیل شود تا به پیگیری لغو کنسرت ها و ممنوعیت فعالیت بانوان نوازنده در برخی از شهرستان ها، زیر نظر شورای عالی بپردازد.
در این جلسه ضمن خواندن گزارشی از فعالیت های انجام شده در زمینهٔ موضوع کپی رایت و مسائل افرادی که ممنوع الفعالیت هستند، اعضا امیدوار شدند کار گروه جدید بتواند با مذاکره و گفتگو مسائل را حل و فصل کند.
سومین و آخرین جلسهٔ این فصل که سوم بهمن ماه تشکیل شد به جمع بندی مصوبات شورا اختصاص داشت.
دراین نشست ابتدا حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانهٔ موسیقی، گزارشی داد از انعکاس موضع گیری های شورای عالی در رسانه ها، برنامهٔ جشن خانهٔ موسیقی، جدول زمانبندی انتخابات پیشنهادی هیئت مدیره و فعالیت بخش حقوقی خانه در دفاع از حیثیت خانهٔ موسیقی و پیگیری حقوقی نسبت به افراد هتاک.
همچنین مباحثی در زمینه های گوناگون مطرح شد، مسائلی مانند مشکل های ارکسترهای سمفونیک و ملی، مصداق های رعایت نکردن حقوق مؤلفان و مصنفان، رعایت نکردن حقوق شهروندی در ممانعت از حضور بانوان هنرمند بر روی صحنه مطرح و استفادهٔ غیرقانونی رسانه های عمومی از آثار هنرمندان عرصهٔ موسیقی.
اعضای شورا ضمن درخواست از نهادهای مختلف برای رعایت کردن حق و حقوق هنرمندان، یادآوری کردند که در آینده پیگیر این موضوع می شوند و همچون گذشته از راه های قانونی و با مسئولیت بخش حقوقی خانه این مسئله را پیگیری خواهند کرد و از مدیرعامل خواستند گزارش فعالیت ها و پیگیری ها را در جلسهٔ آتی شورا بدهد.
این شورا همچنین با پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر آغاز برگزاری انتخابات کانون های خانه و متعاقب آن، انتخاب هیئت مدیرهٔ اصلی خانهٔ موسیقی در اسفند ماه سال جاری موافقت کردند و تأکید کردند به زودی اطلاع رسانی برگزاری این انتخابات به صورت گسترده آغاز شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.