سازمان خصوصی سازی، ۳۳هزار میلیارد ریال سهام در بهمن ماه واگذار می کند

مشاور سازمان خصوصی سازی از واگذاری ۳۳ هزار میلیارد ریال سهم جدید به بازار سرمایه خبر داد و گفت: همچنین قرار است بخشی از سهام بانک های تجارت، ملت، صادرات نیز در۱۰ بهمن ماه امسال واگذار می شود.

جعفر سبحانی افزود: بر همین اساس سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه به ارزش پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال، پتروشیمی دماوند به ارزش ۱۷ هزار میلیارد ریال، توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران به ارزش ۸۲۰ میلیارد ریال و مس شهر بابک به ارزش ۹۲۰ میلیارد ریال واگذاری شود.
به گفته وی، سهام شرکت های پالایشگاه نفت کرمانشاه و توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران از طریق فرا بورس وسهام شرکت های پتروشیمی و مس شهر بابک از طریق مزایده واگذار شود؛ البته قرار است بخشی از این واگذاری ها ۱۸ بهمن ماه و بخشی دیگر ۲۵ بهمن ماه انجام شود.

واگذاری بخشی از سهام بانک ها در۱۰ بهمن 
وی همچنین از واگذاری ۲.۵ درصد از سهام بانک تجارت، ۳.۸۴ درصد از سهام بانک صادرات و ۱.۹۵ درصد از سهام بانک ملت در ۱۰ بهمن ماه امسال خبر داد و گفت : ارزش این واگذاری ها حدود پنج هزار میلیارد ریال بوده که از طریق بورس انجام می شود.
به گفته وی، ارزش سهام قابل واگذاری بانک تجارت یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، بانک صادرات دو هزار میلیارد ریال و بانک ملت یک هزار و ۶۰۰ تا یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است.

واگذاری ۴۲ جایگاه سوخت و سه قطعه پیست اسب سواری 
مشاور سازمان خصوصی سازی همچنین از مزایده ۴٢ جایگاه سوخت در ١١ بهمن خبر داد و گفت: ارزش این واگذاری حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است؛ ضمن اینکه ارزش قیمت پایه سه قطعه زمین ورزشی پیست اسب سواری که مزایده آن ١١ بهمن انجام می شود، حدود ۳۵۰ میلیارد ریال است.
وی افزود: در مجموع ارزش ریالی واگذاری های جدید سازمان خصوصی سازی در بهمن ماه که از طریق بورس (بانک ها) و فرابورس(پالایش نفت کرمانشاه و توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران) و مزایده( پتروشیمی دماوند، مس شهر بابک، جایگاه های سوخت و پیست های اسب سواری) رقمی حدود برابر با ۳۳هزار میلیارد ریال است.
به گزارش ایرنا، براساس آمار اعلام شده، از ابتدای امسال تا پایان دی ماه بیش از ۱۳ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، ۱۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال در بورس، ۳۶۹ میلیارد ریال در فرابورس و ۱۷۶۸ میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.
همچنین از ۱۳ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، ۱۲ هزار و ۱۰۸ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۱۷۱ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۱۵۳۹ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.
افزون بر این، از این میزان واگذاری در امسال، ۲۱۲۰ میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۱۱ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال نیز مربوط به شرکت های گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.