امروز تهران ها هوای پاک تنفس می کنند/نوزدهمین روز هوای پاک برای پایتخت نشینان

بارندگی های چند روز اخیر توانست هوای تهران را در شرایط پاک قرار دهد. این درحالی است که همین جمعه گذشته، لایه ضخیمی از آلودگی هوا، تهران را پوشانده بود.

 پس از چند روز بارش باران در پایتخت، امروز هوای تهران پاک اعلام شده است. میانگین شاخص کیفیت هوا امروز صبح عدد ۴۱ را نشان می دهد که حتی از روز یکشنبه نیز هوا پاک تر است. این درحالی است که صبح روز گذشته هوا در محدوده سالم بود. 

اگر اطلاعات ساعت ۱۳ امروز درباره کیفیت هوا، همین عدد و پایین تر را نشان دهد، باید گفت تهران نوزدهمین روز از هوای پاک خود در سال را تجربه می کند.
این درحالی است که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده ،آسمان تهران امروز نیمه ابری تا ابری، در پاره‌ای نقاط بارش باران، در ارتفاعات بارش برف، گاهی وزش باد و فردا، نیمه ابری، در پاره‌ای نقاط افزایش ابر و بارش باران، در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.