باهنر: مجلس از ۱۷ بهمن ماه سه هفته تعطیل خواهد بود

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده مجلس جلسه علنی دارد و خانه ملت از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه هفته تعطیل خواهد بود.

محمدرضا باهنر که ریاست ساعاتی از جلسه علنی روز سه شنبه مجلس را برعهده داشت، اظهار داشت: باتوجه به این که هفته آینده مجلس جلسه علنی خواهد داشت، تمام مرخصی های نمایندگان لغو است و با هیچ مرخصی جدیدی نیز موافقت نمی شود.
وی از نمایندگان خواست تا برای هفته آینده خود برنامه ریزی کنند و هفته آینده در جلسات علنی حضور داشته باشند.
نایب رییس دوم مجلس ادامه داد: با توجه به این که چهار هفته کاری مجلس جلسه علنی داشته است و پس از آن یک هفته نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خود می روند.
باهنر یادآور شد: دو هفته بعداز آن نیز به دلیل برگزاری انتخابات مجلس تعطیل خواهد بود، پس بعد از برگزاری جلسه علنی هفته آینده، خانه ملت سه هفته تعطیل خواهد بود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.