میلاد محمدی در آستانه پیوستن به تیم «ترک گروژنی» روسیه

انتقال بازیکن راه آهن به تیم ترک گروژنی روسیه مراحل پایانی خود را سپری می کند.

سعید رمضانی، سرپرست راه آهن اظهار داشت: میلاد محمدی امروز به روسیه سفر می کند تا در تست های پزشکی باشگاه روسی حاضر شود. توافقات بین دوباشگاه انجام شده است و بعد از تست های انجام شده، همه چیز انجام می شود.
وی افزود: هنوز پولی به حساب باشگاه راه آهن بابت مبلغ رضایتنامه محمدی واریز نشده اما قرار است بعد از انجام تست ها این مبلغ هم پرداخت شود. انتقال میلاد به گروژنی، مراحل پایانی اش را سپری می کند و احتمالا ظرف دو، سه روز آینده انجام می شود.در آستانه پیوستن به تیم «ترک گروژنی» روسیه

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.