حضور دکتر روحانی در نشست تجاری ایران و ایتالیا

حسن روحانی رییس جمهور در جریان سفر به ایتالیا در نشست تجاری ایران و ایتالیا حضور یافت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.