توضیحاتی درباره معلمان ایرانی در عربستان

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان ایرانی در عربستان با تعطیلی سفارتخانه همراه با دیپلمات‌ها به کشور بازگشتند.

خلیل‌الله بابالو در خصوص بازگشت معلمان ایرانی از عربستان به کشور اظهار داشت: د رکشور عربستان یک مدرسه داخل سفارت ایران داشتیم که کار آموزش فرزندان کارکنان سفارت را برعهده داشت.
وی افزود: در این مدرسه دو معلم مشغول به کار بودند که با تعطیل شدن سفارت ایران و بازگشت دیپلمات‌ها به کشور، معلمان ایرانی نیز با آنها بازگشتند.
رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش گفت: زمانی که سفارت ایرا ن در عربستان بسته است دیگر دانش‌آموزی نداریم تا مدرسه ایرانی برای آنها فعالیت کند و طبیعی است که معلمان به کشور بازخواهند گشت.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.