کنایه سنگین روحانی به عصبانیت عربستان؛ آب خنک بخورید!

رئیس جمهور گفت: عربستان در کشورهای مختلف اهدافی داشته و ناموفق بوده که از این موضوع عصبانی است اما باید آرامش پیدا کند که ما در فارسی می گوییم کمی آب خنک بخورد!

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری در ایتالیا، دوران تحریم را دوران باخت – باخت برای روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا دانست و تأکید کرد: ما با آمریکا از همان ابتدا رابطه اقتصادی نداشتیم و همکاری اقتصادی با دیگر شرکا همانند چین و روسیه نیز در دوره تحریم هرگز قطع نشد و در این میان بیشترین ضرر را اتحادیه اروپا برد.
وی افزود: دستاوردهای این سفر به نفع ایران، ایتالیا و اتحادیه اروپا و حتی منطقه خواهد بود. ما طرح‌های مشترک اقتصادی گسترده‌ای داریم که شعاع آن محدود به ایران و ایتالیا نخواهد بود و کشورهای منطقه را نیز شامل می‌شود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: خواست ما این است که بخش خصوصی و دولتی ایتالیا برای سرمایه‌گذاری و ورود فناوری‌های نو به ایران و استفاده از یک بازار مشترک منطقه‌ای، وارد عرصه شوند.
روحانی در ادامه این نشست نیز گفت: کارهای عربستان و ادامه تنش غیرقابل توجیه است البته مید انیم عربستان در منطقه ناموفق بوده و می خواهد برای شکست هایش پوششی درست کند و ما این را متوجه هستیم.
وی افزود: عربستان در کشورهای مختلف اهدافی داشته و ناموفق بوده که از این موضوع عصبانی است اما باید آرامش پیدا کند که ما در فارسی می گوییم کمی آب خنک بخورد!

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.