روحانی در میدان نبرد گلادیاتورها

رئیس جمهوری در ادامه برنامه‌های سفر خود به ایتالیا از‌ «کولوسئوم» دیدن کرد. کولوسئوم یا همان محل نبرد خونین گلادیاتورها یک تماشاخانه در شهر رم در ایتالیا است که بزرگترین تماشاخانه‌ در امپراتوری روم بوده و ظرفیتی حدود ۵۰ تا ۸۰ هزار نفر را در خود جا می‌داده است. در کولوسئوم، گلادیاتورها با یکدیگر یا با حیوانات وحشی می‌جنگیدند و گاه اعدام‌ها (مانند اعدام با رهاسازی حیوانات وحشی) در آن انجام می‌شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.