بررسی طرح ۲فوریتی تمدید برنامه پنجم یک‌شنبه آینده در هیات‌رئیسه مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی که تعدادی از نمایندگان ازجمله اقتصاددانان مجلس برای تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه تهیه کرده‌اند، گفت: در روز یک شنبه آینده در جلسه هیات رئیسه مجلس در ارتباط با این طرح بحث و گفتگو می شود.
محمد دهقان، در مصاحبه با رادیو گفتگو، با بیان این که رئیس جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه ، نامه‌ای را به عنوان احکام مرتبط با برنامه  ششم توسعه به مجلس ارائه کرد ولی اصل برنامه ارائه نشد، ادامه داد:‌ به نظر بسیاری از نمایندگان این احکام نمی‌تواند به عنوان برنامه ششم توسعه تلقی شود و معلوم نیست که اصل برنامه ششم توسعه چیست؟
وی با بیان اینکه تمام ابعاد برنامه ششم توسعه باید در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد تا ما دقیقا بدانیم کار را باید از کجا شروع کنیم و چه اقداماتی انجام دهیم و بر اساس آن لایحه بودجه سال ۹۵ را نیز مورد بررسی قرار دهیم ،گفت: آنچه که دولت به مجلس آورده احکام برنامه ششم توسعه است و با توجه به این موضوع دو نظر در بین نمایندگان مطرح است. نظر اول این است که مجلس بنشیند و خود یک برنامه ۵ ساله بنویسد که چنین فرصتی  در حال حاضر برای  مجلس وجود ندارد و راه حل دوم نیز این است که برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال تمدید شود تا در این صورت این فرصت برای دولت فراهم شود که  اقدام به نوشتن یک برنامه‌ی کامل کند و آن برنامه را به مجلس جهت بررسی ارائه دهد.
دهقان با بیان  اینکه کشور را باید بر اساس قانون و برنامه پیش برد و با توجه به وضعیت کنونی ما نیازمند تمدید برنامه پنجم توسعه  برای یک سال هستیم ، گفت: ما برای بررسی بودجه ۹۵ نیز نیازمند برنامه هستیم و اگر برنامه پنجم تمدید نشود در ارتباط با بررسی بودجه ۹۵ نیز دچار مشکل می‌شویم.
دهقان ادامه داد:‌ اگر برنامه پنجم به مدت یک سال تمدید شود از یک طرف دولت این فرصت را خواهد داشت که لایحه دقیقی را به مجلس بدهد و یا اگر دولت نمی‌خواهد لایحه‌ای بدهد مجلس خود اقدام به نوشتن  برنامه کند.
وی درپاسخ به این سوال که آیا چنین موضوعی سابقه دارد ، گفت: بله در گذشته دولت برنامه پنجم توسعه را نتوانست به موقع به مجلس ارائه دهد، به همین خاطر اجرای برنامه چهارم توسعه یکسال تمدید شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.