دایناسورهای کرمان سامان می گیرند!

استان کرمان به تائید رئیس آکادمی علوم فرانسه بهشتی از دیرینه‌شناسی است که فسیل‌های ارزشمندی در خود جای‌داده و باید به دنیا معرفی و قطب دیرینه‌شناسی و ژئو پارک جهان شود.

۲۳۰ هزار فسیل جمع‌آوری شده در موزه‌ای نه‌چندان مناسب در کرمان نگهداری و در مواردی در سبدهای میوه‌ای انبارشده‌اند و خطر تخریب آن‌ها را تهدید می‌کند .
این فسیل‌های طی سال‌هایی که رسانه‌ای شده‌اند اما هیچ‌گاه مکان مشخصی نداشتند و از انبار خانه‌ای اجاره‌ای تا گوشه‌ای دورافتاده از موزه هرندی کرمان نگهداری شده‌اند.
اما طی روزهای اخیر گروهی از بهترین محققان دیرینه‌شناسی فرانسه برای دومین بار طی سال‌های اخیر به کرمان سفرکرده و اصالت علمی و جایگاه مناطق فسیل خیز استان کرمان را موردبررسی قراردادند.

در رأس این هیئت‌علمی و فرهنگی پروفسور فیلیپ تاکه، رئیس آکادمی علمی فرانسه که به‌صورت تخصصی در خصوص دیرینه‌شناسی فعالیت می‌کند از موزه دیرینه‌شناسی کرمان و سایت‌های فسیل خیز استان بازدید کرد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.