قیمت خودروهای آلمانی در ایران و آلمان

می‌دانید خرید خودروهای چند صد میلیونی آلمانی برای خود آلمانی‌ها چقدر آب می‌خورد؟

«ب‌.ام‌.و ایکس یک مدل ۲۰۱۱ در ایران با قیمت ۳۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همین مدل در آلمان کمتر از ۴۰ هزار یورو فروخته می‌شود.»

مبالغ ذکر شده از پایگاه خودروی "آتو ویوا" استخراج شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.