جزئیات امضاء سند همکاری میان کشتیرانی ایران و فرانسه

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جزئیات قرارداد همکاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با کشتیرانی CMA-CGM فرانسه را تشریح کرد.

دکتر محمد سعیدی با بیان این مطلب گفت: سند همکارى در امور کشتیرانى و لجستیک میان شرکت کشتیرانى جمهورى اسلامى ایران و کشتیرانی CMA-CGM فرانسه به امضاء رسید.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه که به امضاء اینجانب و ژاک سعده ( Jacques R. Saadé ) رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه CMA-CGM فرانسه رسید دو شرکت کشتیرانى جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی CMA-CGM فرانسه همکارى هاى وسیعى در زمینه تبادل اسلات( تبادل فضای کانتینر) بین کشتى ها و خطوط فعال خود، برقرارى سرویس مشترک در مسیرهاى مختلف بین المللى، تبادل کانتینر در نقاطى که براى طرفین داراى منافع مشترک خواهد بود و همکارى در فعالیتهاى ترمینالى و بندرى در سطح جهانى خواهند داشت.
این سند روز پنج شنبه در کاخ الیزه و در حضور روسای جمهور ایران و فرانسه به امضاء رسید. 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.