صالحی: راکتور جدید در کشور راه اندازی می شود

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه راکتور جدید در کشور راه اندازی می شود تاکید کرد: انتظار داریم آژانس بین المللی انرژی اتمی فقط نهاد راستی آزمایی بماند تا اعتبارش زیر سوال نرود.

علی اکبر صالحی، در گفتگوی اختصاصی با پرس تی وی گفت: ما اکنون وارد مرحله ای جدید همکاری با آژانس شده ایم ؛ انتظار داریم آژانس به عنوان نهاد راستی آزمایی، بی طرفی و یکپارچگی خود را حفظ کند زیرا در غیر این صورت ، اعتبار خود را ازدست می دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره ساخت نیروگاه های اتمی جدید در کشور نیز گفت: تلاش می کنیم در سال آینده بتوانیم شاهد راه اندازی رئاکتور جدید باشیم ؛ فعالیت ها دراین خصوص ادامه دارد و حتی در برخی حوزه ها گسترش یافته است.
صالحی با بیان اینکه با روسیه قراردادهایی بسته ایم تا دو رئاکتور بزرگ دیگر در بوشهر احداث کند افزود:امیدواریم احداث نخستین رئاکتور از این دو تا چند ماه آغاز آینده شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.