گزارش نقالی و دانش لنج‌سازی ایران به یونسکو ارسال شد

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی، با اشاره به راه‌اندازی خانه نقالی، از ارائه گزارش پرونده نقالی و دانش سنتی لنج‌سازی در خلیج فارس به یونسکو خبر داد.

او در این رابطه گفت: نقالی و دانش لنج‌سازی درحالی سال ۲۰۱۱ به عنوان دو پرونده اضطراری در فهرست میراث در خطر یونسکو به ثبت رسیدند که طبق قوانین یونسکو ایران به مدت ۴ سال باید تمامی اقدامات مربوط به پاسداشت این دو پرونده در فهرست آثار در خطر را انجام می‌داد.
فرهاد نظری افزود: از آن‌جایی که دو پرونده نقالی و دانش لنج‌سازی در خلیج فارس در فهرست آثار در خطر ثبت شده‌اند، از همین رو نیازمند اقدامات پاسدارانه فوری هستند.
وی اضافه کرد: ثبت دو پرونده نقالی و دانش لنج‌سازی در خلیج فارس در فهرست آثار در خطر بیانگر آن بود که این دانش‌ها وضعیت مناسبی ندارند. به همین دلیل ایران متعهد شد که در مدت ۴ سال اقدامات لازم را برای ادامه حیات و ترویج این دو پرونده انجام دهد.
به گفته نظری، درحال حاضر اقدامات پاسدارانه درباره نقالی و دانش لنج‌سازی در خلیج فارس در بازه زمانی مشخص شده انجام گرفته که تاسیس خانه نقالی یکی از این فعالیت‌ها است.
مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور تاکید کرد: سه‌شنبه هفته گذشته شرح اقدامات انجام گرفته درباره این دو پرونده در قالب یک گزارش کامل به یونسکو ارسال شد و اقدامات حفاظتی برای ترویج نقالی و دانش لنج سازی در خلیج فارس به صورت مداوم ادامه دارد.
پرونده نقالی و دانش سنتی لنج‌سازی در خلیج فارس آذرماه سال ۱۳۹۰ در ششمین نشست کمیته بین الدول کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی ناملموس در بالی اندونزی به ثبت رسید. 
این درحالی است که در پرونده دانش سنتی دریانوردی با لنج‌سازی سنتی در حوزه خلیج فارس تمامی آیین‌ها، مراسم، آوازها و نواها، گویش‌های محلی، اعیاد، فنون سنتی دریانوردی، صیادی و لنج‌سازی در محدوده استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر مسکونی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در پرونده قصه‌پردازی اجرایی (نقالی) نیز تمامی انواع قصه‌پردازی در ایران و تاریخچه آن مورد بررسی قرار گرفته و نحوه اجراهای گوناگون این شیوه تشریح شده است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.