به پیشواز یک سال پر نوسان برویم

در اقتصاد جهان پیش بینى مى شود که در سال ٢٠١۶ یک سال پر از نوسان داشته باشیم .

بر اساس تحقیقاتى که انجام شده نشان میدهد که بازارهاى مالى جهان در طول سال به میزان بسیار زیادى از الگوى تجربه شده ژانویه همان سال تبعیت میکند. یعنى اگر در سال ٢٠١۶ در ماه اول سال ثبات تجربه شود ، آن سال به احتمال بالاى ۶۵ درصد همراه با ثبات است .
این پدیده در بازارهاى مالى به اثر ژانویه January effect موسوم شده است . جالب است که ماه ژانویه امروز تمام مى شود و از معدود ماههاى ژانویه است که تمامى بازارهاى جهان ( چه بازار مواد اولیه ، چه سهام و چه بازار مبادله ارزهاى بین المللى )  نوسان عجیبى را تجربه کردند.
از آن گذشته تعیین تکلیف قیمت دلار امریکا ، تردید در مورد بالا رفتن نرخ بهره در امریکا ، شروع نرخ بهره منفى در ژاپن در هفته گذشته ، زمزمه هاى اجراى یک برنامه انبساط پولى دیگر در اروپا و استمرار نرخ رشد کاهنده در چین ، همه نوید یک سال پر نوسان را در بازارهاى جهان میدهد. این نوسانات مى تواند هم به صورت یک تهدید و یا به صورت یک فرصت براى شما نمود کند.
این بستگى به این دارد که استراتژى شما در بازاهاى مالى جهانى چیست . همین شرایط ولى به گونه اى دیگر در ایران هم قابل پیش بینى است . تقابل هیجانهاى شکل  گرفته و تلاش هاى در حال انجام براى بهره گیرى از شرایط بوجود آمده ناشى از اجراى برجام در دوران پس از تحریم با موانع جدى موجود در اقتصاد ایران می تواند نوسانات بزرگى را در اقتصاد ایران در سال ٩۵ ایجاد نماید.
 آنها که نوسان را میفهمند برنده بازى مالى در اقتصاد ایران و جهانند و آنهاییکه دنبال روند هستند ، بازنده سال ٢٠١۶/١٣٩۵ هستند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.