منع تعقیب صحت ندارد؛ برای مرتضوی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده

مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای سعید مرتضوی خبر داد.

عمران نعیمی روز یکشنبه با اشاره به ادعای جدید سعید مرتضوی مبنی بر صدور قرار منع تعقیب وی گفت: سعید مرتضوی در گفت وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود در خصوص انعقادتفاهم نامه شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی، نسبت به وی قرار منع تعقیب صادر و با تایید دادستان نهایی و قطعی شده است؛ در حالی که این موضوع صحت ندارد.
این مقام در سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در این خصوص علی رغم ادعای سعید مرتضوی، نسبت به وی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و در حال حاضر موضوع در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
مدیر کل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درباره جزئیات پرونده، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه رسیدگی در شعبه مذکور به صورت غیر علنی انجام می‌شود، امکان اعلام عناوین اتهامی و جزئیات پرونده وجود ندارد.

سعید مرتضوی روز گذشته در گفت و گو با رسانه‌ای از صدور قرار منع تعقیب خود خبر داد و گفت: بازپرس دادسرای کارکنان دولت پس از انجام رسیدگی‌های لازم، در قضیه بابک زنجانی برای او قرار منع پیگرد صادر کرده و این قرار با تایید دادستان تهران، نهایی و قطعی شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.