سازمان حمایت، راه آهن را به دلیل گران‌فروشی بلیت محکوم کرد

سخنگوی سازمان حمایت با اعلام “صدور حکم محکومیت راه آهن در گران فروشی بلیت قطار” گفت: شرکت‌های دیگر نیز که در این باره تخلف کرده و اقدام به افزایش قیمت بلیت قطار کنند یا قیمت خود را به نرخ های قبل بر نگردانند، حکم محکومیت آنها به سرعت صادر می‌شود.

غلامرضا کاوه اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، فعالیت سازمان حمایت در برخورد با گران فروشی‌های بلیت قطار بر اساس مر قانون است و هر شرکت‌ خدمات ریلی که از قانون تبعیت نکنند، مشمول اعمال قانون خواهد شد و به تعزیرات معرفی می‌شوند.
وی افزود: در این زمینه هیچ شرکتی حق افزایش قیمت ندارد و قیمت ها باید به قبل برگردد و در صورتی که این کار اعمال نشد تمام واحد‌هایی که در بحث حمل و نقل ریلی دخیل هستند و تخلف کرده اند با تشکیل پرونده برای آنها به سازمان تعزیرات حکومتی برای اعمال قانون معرفی می‌شوند.
کاوه تصریح کرد: حکم تخلف شرکت راه آهن در گران فروشی بلیت صادر شده است و شرکت های دیگری نیز که در این باره تخلف داشته باشند حکم محکومیت آنها به سرعت صادر می‌شود.
سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به این سوال که آیا برای شرکت های متخلف ریلی فرجه زمانی مشخصی درنظر گرفته شده است یا خیر؟ ادامه داد: ما در این زمینه فرجه زمانی نداریم و به روز رصد می کنیم و هر گونه افزایش قیمت، عدم تبعیت از قانون و بر نگرداندن به نرخ قبل را مانند شرکت راه آهن به تعزیرات حکومتی معرفی و  در کوتاه ترین  زمان ممکن و به صرت ویژه، رای محکومیت آنها صادر می شود.
وی خاطر نشان کرد: برخورد با این تخلفات حتما مشمول زمان نمی شود و در کوتاه مدت اعمال قانون می شوند.
کاوه گفت: هر کجا کوچک ترین حقی از مصرف کننده و تولید کننده ضایع شود، قطعا سازمان حمایت بدون مماشات وارد عمل می  شود.
این مقام مسول با بیان اینکه ما مامور هستیم آنچه قانون برای ما تعریف کرده است اقدام کنیم، یاد آورشد که سازمان حمایت هیچ گونه خصومت شخصی با فرد یا گروهی ندارد و به عنوان یک سازمان ملی بر اساس منافع ملی و قانون و مقررات خط مشی آن تعیین می‌شود.
وی در پایان گفت : این سازمان در مرحله اول برای جلوگیری از تخلفات به صورت ارشادی وارد عمل می‌شود و تذکرات شفاهی و کتبی می دهد و در مرحله بعد برای اعمال قانون اقدام می کند و ما احساسات خود را نمی‌توانیم بر منطق غلبه دهیم.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.