بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱۲۶ میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.

 موسسه نمایشگاه های فرهنگی هزینه های برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را منتشر کرد.
هزینه طراحی نقشه، جانمایی، ساخت سالن های موقت نمایشگاهی، غرفه های محیطی و غرفه بندی داخل سالن، همچنین کمیته پشتیبانی شامل نیروی انسانی آماده سازی، اقلام مصرفی و اجاره تجهیزات نمایشگاهی. خودرو و اقلام تبلیغاتی و حمل و نقل به علاوه برگزاری بخش داخلی و بین الملل توسط تشکل های نشر و در نهایت کارمزد اتحادیه ناشران حدود ۳۰ میلیارد ریال بوده است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.