نظامیان صهیونیست زنان فلسطینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند

نظامیان رژیم اشغالگر قدس زنان فلسطینی را در ورودی های مسجد الاقصی مورد ضرب و شتم قرار دادند.

نظامیان صهیونیست تظاهرات فلسطینی‎ ها را مقابل یکی از ورودی‏‎های مسجدالاقصی سرکوب کردند. نظامیان صهیونیست در یورش به تظاهرات فلسطینیان ، زنان فلسطینی را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند. 
مقامات صهیونیست طی سال های اخیر بسیاری از فلسطینی‎ها و به ویژه نگهبانان مسجدالاقصی را از ورود به این مسجد به صورت مادام العمر محروم کرده‎اند. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.