پیگیری ارائه خدمات کنسولی سفارت انگلیس در تهران با سفر ظریف به بریتانیا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی روابط دیپلماتیک بین تهران و لندن برقرار می شود تمام شئونات آن یعنی بازگشایی سفارت و کنسولگری ها نیز رعایت شود.

وحید احمدی با اشاره به اینکه رئیس دستگاه دیپلماسی کشور به لندن سفر خواهد کرد، اظهار داشت: از انگلیس لیست سیاهی از اقدامات مداخله جویانه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و حتی قبل از انقلاب اسلامی دارد که این رفتارها هرگز از ذهن ملت بزرگ ایران پا نمی شود، بنابراین در گام اول باید انگلیس دست از رفتار گذشته خود بر دارد.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: زمانی روابط بین تهران و لندن مناسب خواهد شد که انگلیس به طور واقعی دست از رفتارهای خصمانه خود بردارد و تغییر رویه جدی داشته باشد.
وی به وزیر امور خارجه کشور پیشنهاد کرد که در سفر به لندن تاکیدی بر روابط دو کشور بر اساس عرف شناخته بین الملل داشته باشد و انگلیسی ها را متوجه این نکته کند که اگر رویه گذشته را ادامه دهند ایران به روابط ادامه نمی دهد.
احمدی اظهار داشت: اگر انگلیس بخواهد به نوعی به دنبال تحریک و ارتباط عوامل داخلی باشد، جمهوری اسلامی این رفتار را بر نمی تابد و اجازه نخواهد دارد که در امور داخلی کشور دخالتی شود همان طور که به هیچ کشوری چنین اجازه ای نمی دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی ارتباط دو کشور در سطح دیپلماتیک برقرار می شود انتظار می رود که همه شئونات آن از جمله باز شدن سفارت و کنسولگری ها از سر گرفته شود. در این سفر باید برای از سر گیری کارهای کنسولی در سفارت انگلیس در تهران تصمیم گیری جدی شود.
محمدجواد ظریف جمعه ۱۶ بهمن به لندن سفر خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشور بعد از ۱۲ سال به این کشور سفر می کند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.