پروانه فعالیت سه تشکل اقلیت های دینی تمدید شد

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از تمدید پروانه فعالیت سه تشکل اقلیت های دینی در جلسه روز گذشته (سه شنبه) این کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه با صدور پروانه فعالیت جمعیت دانش آموختگان مستقل ایران اسلامی موافقت شد.

محمد امین رضازاده گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تمدید مجوز فعالیت انجمن زرتشتیان کرمان، انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران و سازمان زنان زرتشتی تهران موافقت شد.
وی همچنین از تصویب ۶ درخواست اصلاح اساسنامه تشکل های صنفی و تخصصی در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبر داد و یادآور شد: این ۶ تشکل شامل جامعه صنفی مسوولین کنترل کیفیت، کانون صنفی بازنشستگان بانک رفاه کارگران، انجمن صنفی کشتیرانی و خدمات وابسته،انجمن صنفی آزمایشگاهیان بالینی استان آذربایجان غربی، انجمن صنفی داروسازان ایران و کانون صنفی طراحان پارچه و پوشاک بودند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گزارش پرونده انجمن صنفی مترجمان ایران مورد بررسی قرار گرفت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.