خدمتی تازه برای کاربران کانون جوانه‌های بانک ملی ایران

کاربران کانون جوانه‌های بانک ملی ایران از پرداخت هزینه صدور نخستین ملی کارت آرزو معاف شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، هیات مدیره بانک این موضوع را به منظور تشویق بیشتر کاربران برای استفاده از مزایای ملی کارت آرزو تصویب کرد.
کانون جوانه‌های بانک ملی ایران از سال ۱۳۹۲ با هدف آموزش مسائل مالی و افزایش سواد اقتصادی در مدارس و گروه سنی کودک و نوجوان تشکیل شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.