ایران رتبه پنجم زمین‌های زیرکشت آبی را در جهان دارد

کارشناس باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشورمان با ۹ میلیون هکتار زمین زیر کشت آبی رتبه پنجم جهان را در این زمینه دارد ولی از لحاظ برداشت و بهره‌وری اقتصادی بسیار عقب است.

علیرضا توکلی روز شنبه در کارگاه آموزشی باغ‌ها در اراضی شیبدار با اولویت توسعه انگور در بجنورد اظهار کرد: باید مدیریت برتر در استفاده از منابع آبی در کشور ایجاد شود تا روند توسعه کشاورزی بهبود یابد.
وی افزود: در کشور ما ۲۵ میلیارد متر مکعب بارش سالانه باران در اراضی دیم داریم ولی درطول ۲۶ سال گذشته راندمان تولید تنها ۲۱ کیلوگرم گندم در هکتار افزایش یافته است.
وی در ادامه اظهار کرد: با ایجاد باغ‌های جدید در مناطق دیم و اجرای طرح‌های جمع‌آوری بارش باران، مدیریت کشت دیم در استان خراسان شمالی اصلاح می‌شود.
وی گفت: بارندگی سالانه استان حدود ۳۰۰ میلی متر است و برای اثربخشی این میزان بارش باید راه‌کارهایی برای ذخیره آب و ممانعت از تبخیر آب اندیشید.
وی گفت: ۹۰ درصد آب در زراعت دیم تبخیر می‌شود بنابراین باید سعی کنیم با کشت انگور در کانال‌های عمیق و ذخیره رواناب در کانال‌های جانبی از ظرفیت بارش نهایت استفاده را ببریم.
این استاد دانشگاه از دیگر راهکارهای بهره‌وری صحیح منابع آبی را ایجاد سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران، جمع‌آوری و هدایت و نفوذ آب در پای هدف، افزایش ضریب رواناب و کاهش آستانه رواناب و تدارک وتهیه بستر مناسب و افزایش ظرفیت آب خاک در پای درخت عنوان کرد.
وی گفت: هر چند ظرفیت و استعداد این استان مناسب است اما برنامه علمی در زمینه کشاورزی و همچنین در سامانه‌های جمع‌آوری آب به خوبی کار نشده است. 
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح حدود ۴۰ هزار هکتار باغ و مابقی زراعت است و از این عرصه ۱۶ هزار هکتار آن باغ انگور تشکیل می‌دهد.
خراسان شمالی با تولید ۱۷۵ هزار تن انگوردر سال ۱۳۹۳ توانسته است موقعیت مناسبی در کشور داشته باشد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.