دادستان دیوان محاسبات: ۵ هزار میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی به خزانه بازگشت

میزان صحیح مازاد پرداخت های غیر قانونی در پرونده های مزایده ها، قراردادهای عمرانی، پرداخت های غیر قانونی و عوارض و حقوق دولتی ناشی از تصمیمات نادرست و تضییع حقوق بیت‌المال ۵ هزار و صد میلیارد تومان است.

فیاض شجاعی در تشریح اقدامات دادستانی دیوان محاسبات در خصوص  مسائل مربوط به پرونده های سال ۹۵ گفت:میزان صحیح مازاد پرداخت های غیر قانونی در پرونده های مزایده ها، قراردادهای عمرانی، پرداخت های غیر قانونی و عوارض و حقوق دولتی ناشی از تصمیمات نادرست و تضییع حقوق بیت‌المال و عدم ایفای تعهدات دستگاه های دولتی در قبال خزانه ۵ هزار و صد میلیارد تومان است که در برخی رسانه ها رقم دیگری اعلام شده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد:دیوان محاسبات ۳۰۰ پرونده را درخصوص مباحث مذکور مورد رسیدگی قرارداد و این موضوع منجر به صدور رأی شد و در راستای اجرای آرای قطعی ۴ هزاروصدمیلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شد.

دادستانی دیوان محاسبات هزارمیلیارد تومان قبل از صدور دادخواست از سوی دادستان به خزانه برگشت داد
شجاعی افزود:دادستانی دیوان محاسبات هزارمیلیارد تومان قبل از صدور دادخواست از سوی دادستان به خزانه برگشت داد که مجموع ریالی موارد مذکور ۵ هزاروصدمیلیارد تومان می شود که توسط دادستانی به خزانه عودت داده شد، بنابراین اقدامات کل دیوان محاسبات برای عودت مازاد دریافتی‌ها و تخلفات بیش از این ارقام است.
دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد:از طرفی به نقل از حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در رسانه‌ها اعلام شده که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در مقابل میزان حقوق خود و معاونانشان سکوت کرده و همچنین مطرح شده گزارش دیوان محاسبات قانع کننده نبوده که این موضوعات صحیح نیست.
فیاض شجاعی افزود: در دیدار نوروزی با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوالاتی درباره حقوق های نجومی مطرح شد که پاسخ های ارائه شده به جز گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات است که قبلا به رئیس مجلس و کمیسیون‌های ذیربط ارائه شده است.
وی گفت: دکتر لاریجانی در دیدار نوروزی مسئولان دیوان محاسبات از اقدامات این دیوان در زمینه رسیدگی به حقوق های نجومی و ارائه گزارش تفریغ بودجه تقدیر کردند،بنابراین حاجی دلیگانی نظر شخصی خود را در خصوص عملکرد دیوان محاسبات مطرح کرده است.

رضایت نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه از اقدامات دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی
وی ادامه داد: دیوان محاسبات گزارش رسمی و کامل در روز گذشته به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه نکرده است به دلیل اینکه رأی گیری در رابطه با صحبت های مطرح شده در خصوص بازگشت حقوق های نجومی و گزارش دیوان در جلسه کمیسیون انجام نشد و حتی استنباط می شود حدود ۹۰ درصد از نمایندگان حاضر در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه از اقدامات دیوان محاسبات در خصوص رسیدگی موضوع حقوق های غیرمتعارف رضایت داشتند.
فیاض شجاعی افزود: ممکن است از اقدامات دیوان محاسبات در خصوص حقوق های غیرمتعارف تنها شخص حاجی دلیگانی رضایت نداشته باشد و اینگونه نباید مطرح شود که تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از اقدامات صورت گرفته رضایت ندارند و نکته دیگر اینکه گزارش‌های کامل با جزئیات در جلسات بعدی در خصوص رسیدگی به حقوق های غیرمتعارف به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد شد.
دادستان دیوان محاسبات کشور در پایان تصریح کرد: نظر به سوالات نمایندگان درباره اقدامات نهایی دیوان محاسبات در خصوص حقوق های نجومی مقرر شد جلسه‌ای در آینده در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشکیل خواهد شد و تمامی جزئیات در این خصوص به صورت گزارش ارائه خواهد شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.