فرشاد مومنی: دولت روحانی باید دروغ‌های دولت قبل را منتشر کند

یک اقتصاددان گفت: یکی از بزرگترین خطاهای دولت یازدهم این است که حتی یک مورد از گروگانگیری‌های دولت قبل را به اطلاع مردم نرسانده است، در صورتی که مردم برای رای دادن در انتخابات آینده باید از این مسائل مطلع باشند.

فرشاد مومنی در همایش در تداوم تدبیر و امید به کالبد شکافی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در دولت روحانی پرداخت و از لفظ «گروگانگیری» نسبت به دولت سابق استفاده کرد و دولت روحانی را موظف به انتشار اطلاعات و آمار از حجم دروغ ها، نابسامانی‌ها و مفاسد آن دولت دانست.
این استاد اقتصاد در عین حال در تشریح دلایل باقی ماندن دولت دوران جنگ در کسوت پاکدامن‌ترین دولت دوران اقتصادی کشور گفت: در دوران جنگ مجموعه‌ای از نوآوری‌های نهادی که در نظام مدیریتی کشور خارق العاده بود این بود که دولت وقت داوطلبانه به مجلس نامه نوشت و تقاضا کرد که تصمیم گیری درباره دلارهای نفتی بر عهده قوه مقننه باشد.
مومنی افزود: این اقدام موجب شفاف سازی در مهمترین کانون رانت کشور شد. به دولت روحانی و نامزدهایی که قصد دارند شرافتمندانه برای بهبود وضعیت کشور پا به رقابت‌های انتخاباتی بگذارند توصیه می کنم، کانون‌های بحرانی که در اسناد پیوست برنامه ششم به مجلس فرستاده شد ولی به تدریج محو شد انتشار عمومی یابد. این کانون ها اصل بقاء نظام را در معرض تهدید قرار داده است.
وی خطاب به نهادهای نظارتی هشدار داد: باید به جای شعارهای عوام فریبانه و کشورسوز فرصت طلب ها را به مردم معرفی و آنان را محاکمه کرد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.