خیز ترکیه برای عملیات جدید در عراق

همزمان با افزایش مخالفتها به سیاستهای داخلی و منطقه ای دولت ترکیه، این کشور عملیات سپر دجله را در عراق دنبال می کند.

با پایان یافتن مرحله نخست عملیات سپر فرات ارتش ترکیه در شمال سوریه، این بار ترکیه قصد دارد، به بهانه جلوگیری از حضور نیروهای پ ک ک در منطقه سینجار عملیاتی را در عراق موسوم به سپر دجله اجرا کند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.