حمله صدا‌وسیما به دولت در سال ۹۶

سوگیری‌های صدا و سیما در مناظره‌های اقتصادی علیه دولت که از آغاز سال کلید خورده است، نقد برخی دولتمردان را در پی داشته است.

از اوایل هفته جاری، صداوسیما به بهانه پرداختن به موضوع اشتغال که شعار سال ۹۶ است با نقض اصل بی‌طرفی به شعور مخاطبان توهین می‌کند.
به عنوان نمونه در برخی برنامه‌هایی که در قالب مناظره توسط تلویزیون پخش می‌شود، مجری برنامه با فراموش کردن جایگاه خود به طرف مناظره علیه دولت می‌پیوندد و سعی می‌کند به طور محسوس یا غیر محسوس خط شکست دولت در برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی را به طرفین مناظره القا نماید.
بر همین اساس، هیچ‌انگاری برجام در برخی از برنامه‌های صداوسیما مشهودتر از گذشته به چشم می‌خورد.
این در حالی است که در موضوع اشتغال علی‌رغم درخواست مسئولان ذیربط برای حضور در تلویزیون و تشریح دستاوردهای دولت در این زمینه، تاکنون صداوسیما زمانی را جهت انجام این گفت‌وگو مشخص نکرده اما از افرادی که دستاوردهای دولت در حوزه اشتغال را زیر سوال می‌برند، به بهانه‌های مختلف برای حضور در صداوسیما دعوت صورت می‌گیرد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.