یونسی: دولت فعلی رقیب جدی در رقابت‌های انتخاباتی ندارد

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی ثبات در سیاست، برنامه و دولت را یک خواست ملی مطرح کرد و گفت: تنها امید رقبای روحانی، بزرگ کردن کاستی هاست که این خود، اتفاقا می تواند، پاشنه آشیلی برای رقیبان رییس جمهوری کنونی باشد.

حجت‌الاسلام علی یونسی که میهمان نشست اخیر مجمع مشورتی استان تهران، با عنوان " انتخابات، در تداوم تدبیرو و امید" بود، در سخنرانی خود به بررسی اهمیت اصل انتخابات و دموکراسی در هر سیستم حکومتی،  ضرورت حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، تاثیر آن بر امنیت ملی، و انتخابات به عنوان استراتژی دائمی و ثابت جمهوری اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی عنوان کرد:  از انتخابات به عنوان بزرگترین کنش سیاسی و کار سیاسی نام برد و گفت: انتخابات، بزرگترین حرکت سیاسی یک ملت است و هیچ عملی، سیاسی تر از انتخابات نیست. زیرا انتخابات، قدرت سازی و دولت سازی می کند و به هر سیستمی مشروعیت می بخشد.
او ، در همین رابطه از مشارکت سیاسی گسترده نیز به عنوان مولفه ای مهم در انتخابات و دموکراسی یاد کرد و گفت: انتخابات، با حضور مردم و مشارکت آنان، سرنوشت هر جامعه‌ای را تغییر می‌دهد ، قدرت را جا به جا می کند و خود مردم را در سرنوشت خویش و آینده جامعه مشارکت می دهد و شریک می سازد.
یونسی، در تحلیل همین ضرروت، به خطرات بی توجهی به انتخابات در برخی کشورها اشاره کرد و افزود: اگر شرکت در انتخابات، در جامعه‌ای کم و یا جهت‌دار باشد و با بی‌تفاوتی مردم، همراه باشد، استبداد بر آن جامعه مسلط می شود و با تسلط استبداد، بزرگترین ضربه را ابتدا مردم و بعد، خود حکومت و قدرت های مستبد می خورند.
دستیار ویژه روحانی همچنین گفت:  که یکی از دلایل برگزاری انتخابات، این است که فضای جامعه امنیتی نشود و حکومت خود را بی نیاز از عموم مردم، مشارکت گسترده آنان، و نخبگان جامعه نداند.
او  تاکید کرد:  به حاشیه رفتن نخبگان، و بی‌تفاوتی و بی‌انگیزی مردم برای مداخله در سرنوشت خویش، امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازد و جامعه را استبدادی می کند.
یونسی به دلایل شکست و سقوط رژیم گذشته اشاراتی کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی سقوط رژیم گذشته، عدم حضور مردم و مشارکت عمومی در تصمیم گیری و انتخابات، به کنار زده شدن نخبگان جامعه، و بی توجهی و بی تفاوتی مردم بود که نهایتا به سقوط این رژیم منجر شد.
او  یادآور شد:  آمار و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، سال ۵۶ نشان می دهد که دولت شاه در آن مقطع، به ظاهر از بهترین وضعیت برخوردار بوده است، در عین حال، آن سیستم، در موقعیتی سقوط کرد که نُرم های اجتماعی و اقتصادی ، مثبت نشان می داد اما از نظر مشارکت مردمی و عمومی، و حضور نخبگان جامعه در تصمیمی گیری وتصمیم سازی، وضعیت خراب بوده و رضایت بخش نبود و نارضایتی نخبگان و مردم، تبدیل به حرکت اعتراضی و اجتماعی و سقوط شاه شد.
او تاکید کرد: پس می بینیم که فقدان این شاخص های مهم، و استراتژی اصلی، یعنی برگزاری انتخابات و حضور و مشارکت حداکثری مردم، از جمله دلایل سقوط رژیم گذشته و برخی رژیم های مستبد منطقه بود.
دستیار ویژه رییس جمهوری اسلامی ایران، در ادامه به بحث پیرامون انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: بحث مشارکت حداکثری در ایران پس از انقلاب، همواره به عنوان اصلی ترین استراتژی مطرح بوده و هم اصل برگزاری انتخابات، همواره مورد توجه جمهوری اسلامی بوده است.
یونسی، دلایلی هم در این خصوص اقامه کرد، و گفت: به خاطر داریم که امام راحل، همواره در سخت ترین شرایط بر برگزاری انتخابات عمومی و رفراندوم تاکید داشتند و حتی زمانی که برخی دلسوزان، در آن شرایط زمانی و انقلابی، نسبت به برگزاری انتخابات عمومی تردید ایجاد می کردند، امام امت، انتخابات و رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار کرد.
او  ادامه داد: حتی در زمان جنگ هم که معمولا انتخابات، در هر سیستم حکومتی، تحت الشعاع جنگ و دفاع از مرزها می باشد، در ایران، هرگز این اتفاق نیفتاد و مردم هم به دفاع از مرزهای کشور رفتند و هم در انتخابات شرکت کردند و دولت ها در هر دوره، انتخابات رقابتی برگزار کردند.
دستیار ویژه روحانی گفت: در طول ۳۷ سال پس از انقلاب اسلامی، هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری براصل انتخابات،  برگزاری انتخابات، خلق حماسه سیاسی و حق الناس همواره تاکید کرده اند و همانطوری که شاهد هستیم، رهبری در سخنرانی نوروزی خود نیز تاکید کردند که برای ایشان، حضور حداکثری و مشارکت حداکثری در انتخابات، از هر چیز دیگری مهم تر است.
یونسی ، با اشاره به اینکه به اعتقاد امام راحل، ملت احتیاج به انتخابات و تمرین مردم سالاری دارد، گفت: انتخابات دانشگاه دموکراسی و تربیت انسانهای ازاده است و ایران باید به قله این جایگاه برسد.
او، افزود: اگر مردم قدرت تشخیص و حق تغییر داشته باشند، امنیت ملی تامین می شود و مجالی برای بازگشت استبداد باقی نمی ماند چون حاکمیت از آن ملت است و هیچکس صاحب حق تر از مردم نیست.
او نگاهی هم به اصول قانون اساسی کرد و گفت: در جمهوری اسلامی هم، این مردم هستند که همه مقامات از رهبری تا رییس جمهوری و نمایندگان مجلس را بی واسطه و با واسطه انتخاب می کنند و این نشان دهنده اهمیت انتخابات از نظر قانون اساسی و وضع کنندگان آن است. و در واقع این حقی است که خداوند به مردم داده و لذا آنان باید به این حق آگاه باشند.
یونسی، بر ضرورت تمرین بیشتر دموکراسی و مردم سالاری در کشور تاکید کرد و گفت: در چنین شرایطی است که مردم سالاری در جان و روح و فرهنگ جامعه نفوذ می کند.
دستیار ویژه رییس دولت تدبیر و امید در فراز دیگری از سخنان خود، به انتخابات در پیش و عملکرد دولت قبل اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز ریشه‌های استبداد پذیری در فرهنگ جامعه وجود دارد. در ۸ سال دولت پیشین، دو جریان سیاسی مطرح کشور با شعارهای عوامفریبانه یک جریان ناشناخته، کنار زده شدند و آن فجایع به بار آمد. لذا باید مردم به خاطر داشته باشند که آن خطر هنوز وجود دارد.
یونسی گفت: ساخت سیاسی ایران، پس از انقلاب اسلامی، و میدان رقابت، عمدتا میان دو جریان ریشه دار انقلابی، تقسیم شده و هر موقع رقابت سیاسی و انتخاباتی میان این دو جریان، بوده عملا فرصت از افراطی ها و فرصت طلبان گرفته شده است و به حاشیه رانده شده اند.
او گفت: این دو جریان مطرح، همواره مورد تایید نظام بوده اند.  البته هر چند، در هر دو جریان، تعداد اندکی تندروی هایی بوده است، اما همواره هر دو جریان اصیل، مورد تایید جمهوری اسلامی بوده است.
یونسی در باره علت اقبال بیشتر مردم به اصلاح طلبان، گفت: دلیل اینکه اصلاح طلبان، بیشتر پیروز رقابت های سیاسی و انتخاباتی بوده اند، به درک درست‌تر؛ عاقلانه تر و واقع بینانه‌تر اصلاح‌طلبان، به خواسته‌های مردم و مطالبات آنان، و رفتار مردم سالارانه آنان  باز می گردد. عامل پیروزی اصلاح طلبان، به ویژه در همین انتخابات اخیر مجلس، انتخابات ۹۲ ریاست جمهوری و انتخابات ۷۶ ، نیز حرکت درجهت خواسته ها و مطالبات مردم بوده است.
دستیار ویژه روحانی، همچنین، به بحث مربوط به ضرورت فعالیت احزاب فراگیر در جامعه نیز پرداخت و گفت: یکی از مشکلات این است که ما هنوز هم فاقد احزاب فراگیر هستیم و شاید تا به حال فرصت ایجاد چنین احزاب و تشکل هایی داده نشده و لذا ممکن است احزاب موجود، بدلیل نبودن شرایط لازم برای فعالیت حزبی، به سمت تک حزبی شدن حرکت کنند.
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، یادآور شد که مردم ایران، اصولا با افراط گرایی، تنگ نظری وخشونت ضدیت دارند و علاقه آنان به تسامح و اخلاق است و این از ویژگی های مردم ایران است.
علی یونسی بار دیگر بر ضرورت وجود انتخابات در هر کشوری بازگشت و گفت: انتخابات مدرسه و آموزشگاه مردم سالاری و حق مداری است و مردم در این بین صاحب حق هستند و ثبات می خواهند.
دستیار ویژه رییس جمهوری گفت: نظر من این است که در این دوره از انتخابات، مردم خواهان ثبات در سیاست، برنامه و دولت هستند و این ثبات ، یک خواست ملی است.
یونسی در باره دلایل استقبال مردم از ثبات سیاسی و برنامه‌ای که در دولت مستقر کنونی دیده اند، گفت: در منطقه بحران های زیادی وجود دارد و اتفاقاتی که در عراق و یمن و سوریه و برخی دیگر از کشورها در جریان است، بالقوه بسیار خطرناک است و مردم خواستار آن هستند که بحران و خطر افراطی گری و داعش، قدرت سرایت به مناطق دیگر و کشورهای دیگر را نداشته باشد.
وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، افزود: نیاز منطقه خاورمیانه امروز به ثبات، بیش از هر چیزی است و هر نوع تغییری که منجر به انقلاب‌ها می‌شود، ناخواسته و خطرناک است و نمونه هایی از آن، اتفاقاتی است که در برخی کشورهای عربی منطقه رخ داده و انان را به بی ثباتی ، ناامنی و جنگ داخلی کشانده است.
دستیار ویژه رییس جمهوری، که در فرازهایی از سخنرانی کارشناسی خود، به بحث انتخابات آتی نیز اشاراتی کرد، معتقد است دولت مستقر فعلی جمهوری اسلامی، رقیبی جدی در رقابت های انتخاباتی ۹۶ ندارد.
این روحانی عضو دولت یازدهم، که در نشست " در تداوم تدبیر و امید" سخن می گفت، با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کسی نمی تواند رقیبی جدی برای دولت مستقر باشد گفت: تنها امید رقبای روحانی، بزرگ کردن کاستی هاست که این خود، اتفاقا می تواند، پاشنه آشیلی برای رقیبان رییس جمهوری کنونی باشد.
یونسی، تصریح کرد که مردم ایران هوشمند هستند، شرایط  داخلی و منطقه ای را درک می کنند وخوب می دانند که چه باید بکنند.
دستیار ویژه روحانی خاطرنشان ساخت: باید انتظارات از دولت کنونی، حتی اگر در مواردی بجا هم باشد، را واقع بینانه کرد زیرا دولت مسیر خوبی در پیش گر فته و اگر این اعتدال و عقلانیت حاکم بر فعالیت دولت، بر هم بخورد، خسارتی جبران ناپذیر برای شرایط کنونی و آینده خواهد بود.
او، به کارشکنی ها و موانع ایجاد شده بر سر راه دولت تدبیر و امید هم اشاره کرد و افزود: برخی کاستی ها را می پذیریم اما مردم بدانند که دولت در مسیر عقلانیت، منافع ملی، تدبیر و امید، و آینده سازی قرار گرفته است.
یونسی اضافه کرد: کشور در مسیر خدمت و دوری از دشمن تراشی قرار گرفته، و غلبه بر مشکلات ، تنها در سایه ثبات و ارامش، امکان پذیر است نه در سایه دروغ و عوام فریبی.
دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی تاکید کرد: چاره ای جز این نیست که کشور بر پایه امنیت، اعتدال و ایجاد فرصت سرمایه گذاری، مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه دهد.
علی یونسی، گفت: به جز آن دو دوره ای که کشور از مسیر و ریل اصلی خارج شد، مردم در سال ۹۲ دولت تدبیرو امید را برای هدایت امور کشور به مسیر اصلی، حمایت کردند تا اینکه امور کشور در مسیر نرمال قرار گرفت.
مقصود یونسی از دو دوره قبلی، دولت های نهم و دهم بود.
او، گفت: بدانید که دولت فعلی، کشور را هوشمندانه در مسیر اصلی قرار داده و ریل گذاری گردیده است و آن خطای بزرگ تاریخی در دولت قبل، و عوام فریبی و دروغ پردازی اصلاح شده و لذا باید مراقب بود تا کشور بار دیگر از مسیر عقلانیت خارج نشود.
یونسی در عین حال، وجودبرخی مشکلات و حرکت های کُند و برخی گله مندی ها را پذیرفت اما گفت که بخش اعظم این مشکلات به مانع تراشی ها و عملکرد دولت پیشین باز می گردد.
دستیار ویژه رییس جمهوری ، افزود: کار سیاسی و فعالیت انتخاباتی ، هزینه های سیاسی برای فعالان سیاسی دارد و البته نفعش بیشتر برای مردم و جامعه است و برای فعال سیاسی در بهترین شرایط، ریسک ، خطرپذیری و تحمل اعتراض و گرفتاری است.
او، با این توضیح خواستار حضور مردم با مشارکت و انگیزه  بالا در انتخابات ملی شد، و تاکید کرد که هدف اصلی باید انجام وظیفه و استفاده از حقوق شهروندی برای تعیین سرنوشت فردی واجتماعی باشد.
علی یونسی، در پایان، اظهار داشت: آقای روحانی هم، با نیت خدمت آمده و سختی ها را تحمل می کند و بار سنگینی بر دوش او گذاشته شده است لذا باید او را کمک و حمایت کرد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.