روسیه نفت ۶۰ تا ۶۵ دلاری را در نظر دارد

آرکادی دوارکوویچ معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که انتظار این کشور از توافق با اوپک برای رسیدن بهای هر بشکه نفت به ۶۰ تا ۶۵ دلار برآورده نشده است.

دوارکوویچ معاون امور اقتصادی نخست وزیر روسیه به خبرنگاران گفت: هماهنگی بین کشورهای سازمان تولید کننده نفت (اوپک) و تولیدکنندگان غیراوپکی که منجر به توافق نفتی شد، نتایج مثبتی داشت.
شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه روز شنبه به نقل از وی گفت: اما نتایج به دست آمده از توافق کاهش سطح تولید اوپکی ها و غیراوپکی ها کمتر از آن شد که روسیه به آن امید داشت.
دوارکوویچ افزود: روسیه انتظار داشت که در نتیجه توافق با اوپک بهای نفت بین ۶۰ الی ۶۵ دلار برای هر بشکه افزایش یابد. اما برخی عوامل امکان دستیابی به چنین نتیجه ای را کاهش داد.
معاون امور اقتصادی نخست وزیر روسیه ادامه داد: در هر حال بازار نفت اکنون تثبیت و شرایط مساعدتری نسبت به سابق بر آن حاکم شده است.
وی همچنین در باره امکان افزایش بیشتر بهای نفت گفت: این وضعیت به چند عامل بستگی دارد که نخست وضعیت اقتصاد جهانی و دوم رویکرد برخی کشورها از جمله آمریکا برای تولید نفت از لایه های زمین است.
در زمان حاضر هر بشکه نفت برنت بیش از ۵۵ دلار برای هر بشکه عرضه می شود که در روزهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است.
اعضای اوپک پذیرفته اند به مدت شش ماه از اول سال ۲۰۱۷ روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از سطح تولید را بکاهند و به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه برسانند که منوط به همکاری کشورهای غیراوپکی و کاستن روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت از تولید است.
روسیه متعهد شده است تولید نفت خود را روزانه ۳۰۰ هزار بشکه کاهش داد که نصف میزان تعهد شده از طرف کشورهای غیرعضو اوپک است.
قیمت های نفت از میانه ماه نوامبر سال گذشته با توافق کاهش تولید نفت حدود ۲۵ درصد رشد کرد.
روسیه کشور نفتی غیراوپک با تولید روزانه ۱۰میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه به درآمدهای ارزی حاصل از آن متکی است

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.