افزایش عمر مفید کارت‌های بانکی تولیدشده در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

عمر مفید کارت‌های بانکی تولیدشده در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به ۱۰ سال رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این شرکت که تولیدکننده انواع کارت‌های بانکی و کارت‌های هوشمند است، توانسته با استفاده از توانمندی‌های موجود، عمر مفید کارت‌ها را که پیش از این تا شش سال بود، ارتقا دهد.
اکنون کارت‌های بانکی صادر شده توسط شعب بانک ملی ایران دست کم تا پنج سال پس از زمان صدور، اعتبار و قابلیت استفاده دارند. به عبارت دیگر، تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت‌ها مربوط به پنج سال پس از زمان درخواست صدور است.
درست استفاده کردن از کارت‌های بانکی مانع از کاهش عمر مفید آن‌هاست. سرما یا گرمای نامتعارف، خمیدگی بیش از حد، سوراخ شدن و قرار گرفتن در میدان مغناطیسی شدید می‌تواند کارایی کارت‌های بانکی را کاهش دهد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.