امروز؛ بررسی پرونده تابناک و سایت خبری سراج در دادگاه مطبوعات

در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان تهران، دادگاه مطبوعات امروز در شعبه نهم و به ریاست قاضی شقاقی برگزار می‌شود.
در این جلسه به پرونده‌ سایت‌های خبری تابناک و سراج و ویژه‌نامه تنیسور رسیدگی می‌شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.